Свети Влас

Свети Влас е разположен на брега на Черно море и в подножието на южните склонове на източна Стара Планина, в непосредствена близост до Бургас - 40 км, Несебър - 8 км. Свети Влас е създаден през втори век като тракийско селище с името "Лариса", а през 14 век носи името на Свети Влас (име на животновъд, лечител и покровител на търговците). През годините на османското робство Свети Влас се свързва основно с манастирите около него. Турците го наричали Кючюк манастир