Мелник

Мелник - град в Санданска община; обявен за културно- исторически резерват “Мелник”, за град музей и за уникално селище с международно значение за стопански туризъм.