Резерват Върбов Дол 

Адрес:  
Град:  
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Старопланински регион
Резерват
Описание:
Последният резерват от Старопланинската област е „Върбов дол”(70,6 ха). Разположен е в землището на с. Аспарухово, Варненско, и е създаден със цел да защитава типични за тази подобласт смесени благуново-зимнодъбови. Резерват Върбов дол – представлява равнинно-хълмист предпланински пояс от дъбови гори със семенен и издънков произход и със запазена горска тревна растителност. Разположен е върху площ от 71 хектара в землището на село Аспарухово.
 
Детайли
Price

Printed from - Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz