Национален музей Христо Ботев 

Адрес:  
Град:  
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Старопланински регион
Национален
Описание:
В подножието на Стара планина се намира родното място на великия български революционер Христо Ботев. Самото място е невероятно красиво, а посещението на музея е истинско удоволствие. Националният музей "Христо Ботев" се намира в Калофер - родния град на големия български поет и революционер. Разположен е в Ботевата градска градина и обхваща Мемориална къща- музей, изложбена зала, паметник на Христо Ботев и паметник на Иванка Ботева – майка на поета. Къщата- музей представя автентичната обстановка, в която е живяло семейството на героя. В изложбената зала са аранжирани лични вещи, документи, публикации и други материали, свързани с живота и творчеството на Христо Ботев, както и на неговото семейство и съратници. Музеят е включен в Стоте национални туристически обекта и има печат. Съвременната модерна сграда на музея отваря врати на 6 януари 1973 г., като е построена в непоследствена близост. В нея са изложени и могат да се видят единствените запазени лични вещи на Христо Ботев - джобният му часовник и писалищни принадлежности, мастилница от стъкло, преса и поставка за писалка във формата на подкова. В експозицията е изложено месингово хаванче с името на Ботевата съпруга Венета и кърпа с монограм на дъщерята на Ботев - Иванка. Освен тях Венета Рашева - Божинова, внучка на Венета Ботева, е дарила на музея и том с произведенията на Христо Ботев с бележки от неговата дъщеря и подпис. Семейство Рашеви дарява и други предмети, снимки и писма. Документалната експозиция, разположена в двата етажа на новопостроената сграда, отразява всестранната дейност на Христо Ботев. Показани са търговските връзки на градеца по това време, развитото занаятчийство, селскостопански и занаятчийски оръдия на труда, оръжие, битови и търговски принадлежности. Голямо впечатление правят експонираните трудове на руските революционни демократи, оказали изключително влияние върху развиващия се юноша, неговите вещи - часовник, писмени прибори, печатницата, на която Ботев издава в. "Знаме" - печатен орган на българската революционна партия, и др. Много експонати показват краткия, но бурен, изпълнен с революционна страст живот на младия Христо като революционер, любещ син, съпруг и баща. Подчертано внимание в експозицията е отделено на революционната дейност на Христо Ботев. Като идеолог на българската национална революция Христо Ботев заема едно от челните места. След смъртта на Васил Левски всъщност Ботев подхваща, развива и издига на по-високо ниво идеята за свободата на поробеното отечество, дълбоко убеден, че борбата за освобождението има само един път. Пътят на революцията, народна, незабавна, лежаща изключително на "плещите на нашия немалочислен народ". Идеологията на Ботев се отличава от тази на Левски само по задачите на вътрешната организация. Той смята, че тя трябва да ръководи борбата, а не да я подготвя, тъй като народът е подготвен за въстание.Документите и снимките, отразяващи завидната инициатива и енергия на Христо Ботев за възстановяване на Българския централен революционен комитет и всъщност за изграждането на нов комитет, избран от събранието, проведено на 12 август 1875 г., привличат вниманието на посетителите.Значително място в експозицията е отделено на четата, която създава и ръководи Христо Ботев. С много документи се подчертава и доказва подготовката и сформирането й. Нейният боен път е проследен на специално направена карта.
Детайли
Price

Printed from - Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz