Парангалица 

Адрес:  
Град:  
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Рилски регион
Парангалица
Описание:
Резерват Парангалица Резерват в Югозападна Рила, част от Национален парк “Рила”. Обявен е през 1933 г. с цел да се запазят многобройните редки растителни и животински видове. Днес заема 1580 ха площ на надморска вис. От 1450 до 2485 м. От 1977 г. е биосферен резерват. От дървесните видове най-много са смърчовите гори, някои от които са на 350 г. Растат още борисова ела, бял бор, бяла мура, бук, хвойна. От бозайниците се срещат благороден елен, сърна, мечка, вълк, сив заек, лисица, дива свиня. Резерватът се обитава от десетки видове птици
Детайли
Price

Printed from - Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz