Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Скакавица  

Hits: 8494
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Рилски регион
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
“Скакавица” е един от малките български резервати. Площта му е само 70,8 хектара. Обявен е през 1968 г. Намира се в северозападния дял на Рила и е разположен между 1850 и 2050 м. надморска височина. Той е типично горски резерват, в който се опазват вековни гори от бяла мура. От защитените растителни видове тук се срещат планински божур, български омайник, златиста кандилка, златовръх, а от редките видове – планинска дилянка, северно еньовче, преходна мурава. Животинският свят е представен от сърната, дивата свиня, лисицата, вълкът, глухара, черният кълвач, сокерицата, усойницата, планинската водна жаба. 
Един от най-старите резервати в страната и най-старият в Кюстендилският регион. Горски резерват в местността "Малкия Средок" край с. Църварица, Кюстендилско, с надморска височина 950-1100м. и северно изложениеЗаема 895 ха, от които около 85 % черен бор, 5 % бук, 10 % зимен дъб, цер, габър, мъждрян и др. Дърветата от черен бор достигат до 40 м. височина, с цилиндрични, самокастрени от клони стъбла. Този боров генотип липсва на други места. Кълняемостта на семената от черен бор е много по-висока в сравнение с други насаждения в страната. През осмонското владичество една част от гората е унищожена от пожари и се възобновява по естествен път.
Обявяването му за резерват е извършено през 1949 година с цел да се запази естествената вековна гора от черен бор с извънредно ценни качества - прави гладки дървета със средна височина около 25 м., а отделни екземпляри и над 35 м. и с извънредно висока кълняемост на семената му. По тези си качества той държи изключително предимство пред сходните резервати за черен бор в Кърджалииският регион.
Средната му надморска височина е в порядъка на 900-1100 м., а средната възраст на гората - 120-140 г. Наред с черния бор в дървесния състав на гората със северозападно изложение се срещат бук, зимен дъб, цер, благун и други единични дървета.
В рамките на страната и единствено в резервата се среща македонският дъб. Редом с него е и планинският явор / жемелия /, който е обявен за балкански ендемит.
Резерватът е безводен като изключим кладенчето в горната му част, току под граничната линия с република Македония.
Дивечовото богатство на резервата е главно диви свине, сърни, вълци, лисици и др.
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter