Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Луковит Национален пещерен дом  

Hits: 9255
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Северен регион
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Луковит се намира в Ловешка област, Северна България. Той е разположен на двата бряга на река Златна Панега. Община Луковит се намира в преходен район между Дунавската равнина и Предбалкан.
 Релефът е хълмисторавнинен, характерен за Дунавската хълмиста равнина. В климатично отношение Луковитската община се намира в умерено-континенталната климатична област. Климатичните фактори се характеризират със стойностни характеристики на Средния климатичен район на Дунавската равнина. Характеризира се със студена зима и горещо лято. Климатът е смекчен умереноконтинентален, липсват екстремните летни горещини и зимни студове, които са характерни за рязко изразения умереноконтинентален климат на Дунавската равнина. Територията попада в Мизийската растителна област. Горскодървесната растителност е основно от листопадни широколистни гори - чисти и смесени насаждения от блатун, цер, листа, бук и др.
Община - Луковит се състои от 12 населени места с територия 454,225 декара. Луковит се намира на 171 м надморска височина. Общата територия на общината възлиза на 454 225 дка.  Земите са разпределени в следния вид:
Национален пещерен дом "Петър Трантеев" край с. Карлуково
Национален пещерен дом - Луковит е построен за нуждите на научно-проучвателните дейности по спелеогия в богатото на пещери, пропасти и понори Карлуковско карстово плато.
Петър Иванов Трантеев - 17 Януари 1924 - 24 Ноември 1979
В течение на повече от тридесет години личността на Трантеев беше главният двигател на пещерното движение в България. Все по-малко ще стават тези, които имаха щастието да бъдат негови ученици и приятели, но и следващите поколения пещерняци трябва да знаят колко много дължат на здравите основи, положени от Хер.
Петър Иванов Трантеев е роден в София в семейството на учителка и касиер в БДЖ. Първата му пещера е Темната дупка при гара Лукатник - още на 12.11.1932 г. От 1939 г. посещава редовно сбирките на Първото научноизследователска бригата "Акад. Т. Павлов", проучила в 1947-48 г. Трантеев остава да работи по изследването на пещерите като секретар на научноизследователския колектив "Млада гвардия" (главно в Лакатнишкия район, в откритата от Трантеев Рушова пещера и др.). Колективът разполага вече с карти на около 100 пещери и сведения за още 900. Трантеев членува в алпийската секция на д-во "Торпедо" (днешният "Урвич"), където създава научен отдел. Към 1954г. пещерното дело у нас едва мъждука. Малък брой ентусиасти, от които най- активен е П. Трантеев, извършват при трудни условия единични посещения на пещери. През тази година около Трантеев се оформя група от младежи, които започват активна работа в пещерите, с ударение върху пещерната фауна. Възстановяването на БТС създава възможност и за българските пещерняци да намерят своя организационна форма за развитие.
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter