Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Лешница  

Hits: 6311
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Старопланински регион
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Резерват "Лешница" е разположен е във водосбора на р. Лешница в землището на с. Ясеново и съхранява разнообразни и характерни екосистеми в нископланинския горски пояс (Шипченски дял на Стара планина), както и местообитания на редки и защитени видове. Горските екосистеми включват бук, габър, зимен дъб, мъждрян. Буковите гори са на възраст 160 г. Резерватът е убежища за сърната, благородния елен, дивата свиня, златката, мечката, дневни и хищни нощни птици.
Дръги населени места в околност са: гр Калофер, гр Габрово, гр Шипка ,гр Сопот , с. Енина, с Дебнево
Резерват “Лешница” е с площ 3900 дка, в горския фонд на землището на с. Ясеново. Разположен е във водосбора на р. Лешница и съхранява разнообразни и характерни екосистеми в нископланинския горски пояс на Шипченския дял на Стара планина, както и находища и местообитания на редки и защитени видове. Горските екосистеми включват основно бук, габър, зимен дъб, мъждрян. Основният дървесен вид - обикновеният бук, е на средна възраст 160 години.
Природна забележителност е местността “Мечките” с площ 10 дка в горския фонд на землището на с. Крън. Целта на обявяване е запазване на характерно и атрактивно скално образувание.
Защитената местност “Ждрелото” е с площ 118 дка. Обхваща левия и десния скат на руслото на р. Енинска, в землището на с. Енина. Целта на обявяването е опазване на характерен горски ландшафт, съчетание на гори с красиви скални образувания.
 
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter