Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Орлица  

Hits: 9080
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Родопски регион
Орлица
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Орлица е село в Южна България, което се намира в община Кирково, област Кърджали. На 1 км от него минава прохода Маказа. Резерватът "Орлица" (566,5 ха) е обособен през 1984 година с цел охрана на първични екосистеми от мизийски бук, местообитания на редки грабливи птици и уникален по своя характер карстов комплекс с многобройни пещери, пропасти, извори и др. в Котленската планина. В "Орлица" подаднаха съществуващият преди резерват "Бели бряг" и природните забележителности "Медвенски извори" и " Орлица". За да се смекчи антропогенното въздействие върху защитената територия, е обособена и буферна зона. Защитената територия е покрита с първични широколистни гори, главно от мизийски бук, на места примесен с обикновен габър. С по-ограничено разпостранение са горуновите насаждения, с участието на обикновен и келяв габър и смесени дъбови гори от цер и благун. Вторичните гори и храсталаци от келяв габър са с ограничено разпостранение. В пасищата преобладават 3 типа тревни съобщества - мезофитни, ксеромезофитни и ксеротермни. Резерватът "Орлица", заедно с намиращия се наблизо поддържан резерват "Керсенлика-Ардашлъка" и природните забележителности "Злостен"(358 ха), "Орлови пещери"(5 ха) и "Урушки скали"(10 ха) представляват важен орнитологичен обект. На цялата тази територия от Котленската планина са установени 176 вида птици, от които 50 са включени в Червената книга на България. От срещащите се тук птици 87 са видове от европейско природозащитно значение. Това са територии със световно значение за гнезденето на ливадния дърдавец и едно от петте най-значими места в страната, където гнездят много на брой птици от видовете черен щъркел, орел змияр, белоопашат мишелов, малък креслив орел, скален орел, бухал, сив кълвач и среден пъстър кълвач.
Галерия
Коментар

Контакти
Орлица е село в Южна България, което се намира в община Кирково, област Кърджали. На 1 км от него минава прохода Маказа. Резерватът "Орлица" (566,5 ха) е обособен през 1984 година с цел охрана на първични екосистеми от мизийски бук, местообитания на редки грабливи птици и уникален по своя характер карстов комплекс с многобройни пещери, пропасти, извори и др. в Котленската планина. В "Орлица" подаднаха съществуващият преди резерват "Бели бряг" и природните забележителности "Медвенски извори" и " Орлица". За да се смекчи антропогенното въздействие върху защитената територия, е обособена и буферна зона. Защитената територия е покрита с първични широколистни гори, главно от мизийски бук, на места примесен с обикновен габър. С по-ограничено разпостранение са горуновите насаждения, с участието на обикновен и келяв габър и смесени дъбови гори от цер и благун. Вторичните гори и храсталаци от келяв габър са с ограничено разпостранение. В пасищата преобладават 3 типа тревни съобщества - мезофитни, ксеромезофитни и ксеротермни. Резерватът "Орлица", заедно с намиращия се наблизо поддържан резерват "Керсенлика-Ардашлъка" и природните забележителности "Злостен"(358 ха), "Орлови пещери"(5 ха) и "Урушки скали"(10 ха) представляват важен орнитологичен обект. На цялата тази територия от Котленската планина са установени 176 вида птици, от които 50 са включени в Червената книга на България. От срещащите се тук птици 87 са видове от европейско природозащитно значение. Това са територии със световно значение за гнезденето на ливадния дърдавец и едно от петте най-значими места в страната, където гнездят много на брой птици от видовете черен щъркел, орел змияр, белоопашат мишелов, малък креслив орел, скален орел, бухал, сив кълвач и среден пъстър кълвач.
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter