Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Природен парк Витоша  

Hits: 9972
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Софийски регион
Природен парк Витоша
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Природният парк Витоша е първата у нас и на Балканския полуостров защитена територия от този тип. Обявен е като национален парк през 1934 г., като в обсега му е попаднала само най- високата част от Витоша от 6401 ха. ПП „Витоша” е в непосредствена близост до столицата, между Софийската, Пернишката и Самоковската котловини и седловините Сладайска, Бука преслап и Ярема, които го свързват с планините Люлин, Верила и Плана. Със стръмните си склонове Витоша се откроява внушително над столичния град и е любимо място за отдих и почивка на жителите му. Витоша е наричана "белият дроб на София". На територията на планината има над 1800 вида висши растения. Това е половината флора на България. 150 вида дървесни и храстови видове заемат над 50 % от площта на планината. До 1500-1700 м нв е поясът на широколистните гори, а над него до 1900 м нв е на иглолистните. По-нагоре, в субалпийският пояс е царството на хвойната, боровинките и алпийските треви. През пролетта и лятото поляните се превръщат в невероятно пъстър килим от треви и цветя- камбанки, иглики, минзухари, омайничета и теменужки, лютичета и много други. 52 вида растения попадат в Червената книга. Сред тях са снежното кокиче, жълтата и петниста тинтява, наваличето, планинския божур (витошкото лале), жълт планински крем, петров кръст, насекомоядна кръглолистна росянка, златистата кандилка и др. Въпреки че планината е толкова "цивилизована" животинския свят е богат. Установени са 1800 вида безгръбначни, 10 вида земноводни, 12 вида влечуги и над 200 вида птици. Наред с по-дребните обитатели се срещат 50 вида бозайници. В горите и по южните склонове има сърни, благородни елени и елени лопатари, лисици, диви свине и ограничен брой мечки. ПП „Витоша” наистина е богат на води. Излизайки от платата и торфищата във високите части, пълноводните реки оформят множество красиви долини. Сред тях са златоносната Палакария, Куртова река (Вълчи дол), Селската река (Железнишка), Бистришка, Драгалевска, Владайска (с най-много каменни реки в басейна си) и Матница. На Боянска река, на по-малко от половин час под хижа „Момина скала” е Боянският водопад. От 15 м водите на реката се хвърлят в подножието на отвесна скала, разпилявайки мъгла от ситен воден прах. През зимата водопада замръзва и по ледените му кули често можем да видим алпинисти. В миналото на Витоша е имало и естествени езера. Със сигурност може да се твърди за съществуването на две от тях - Големио езер (днес местността Сухото езеро) и Малио езер (по на запад). За нуждите на процъфтяващата тогава железодобивна промишленост са били изградени съоръжения за повдигане на нивото им. След време те са били занемарени и разрушавайки ги с времето, водата в езерата изтекла. Преди години бе създаден проект за възстановяването на по- голямото езеро, но днес той е изоставен. Витоша е любимо място за туризъм на жителите на София. Най-известните туристически маршрути свързват изходните пунктове Княжево и Драгалевци с местностите „Алеко” под Черни връх, където се намира хижа „Щастливеца”, наречена така по прякора на Алеко Константинов — Щастливеца, Бай Кръстьо - също наречена на планинар, Златните мостове, където също има много хижи и малки хотели, и „Копитото”. Трябва да се подчертае, че ПП „Витоша” е една от най-конфликтните наши защитени територии. Много проблеми създава огромният, почти от никого неконтролиран туристически поток, който нанесе огромни по мащабите си поражения върху природата. Един от начините да пощадим парка и да помислим за бъдещето му е да превърнем издънковите гори в семенни и да започнем редовно да отглеждаме млади насаждения. Всичко зависи от нас!
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter