Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Козя стена  

Hits: 7550
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Старопланински регион
Козя стена
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Козя стена е името на най- малкия резерват включен в националния парк Централен Балкан. Резерватът е създаден на 22 декември 1987 г. с цел опазването на ендемичния вид еделвайс и букови гори на възраст над 100 години. Козя стена се намира в землището на село Чифлик Община Троян. Площта на резервата е 904 хектара и на територията му се намира скалния феномен козя стена, както и други скални форми, поради което в резервата има разнообразие от грабливи птици. Местността, в която се намира резервата е стръмна и труднодостъпна, понеже той се намира на най- стръмните части на южния склон на Стара планина. В резервата са установени 40 растителни видове, които присъстват в списъци на редки или на застрашени от изчезване растителни видове. Някои от тях са благаево бясно дърво рохелова каменоломка, лунна папрат, високопланински желтак, старопланинска лазаркиня, сребърник, както и старопланинския еделвайс. Въпреки малката площ на Козя стена, се срещат голямо количество птици, гнездящи на територията и в прилежащите към резервата територии. От тези птици 6 вида са включени в Червената книга на България- голям ястреб, малък ястреб, осояд, черен кълвач, гълъб хралупар и уралска улулица. Резерватът Козя стена е съхранил уникална вековна гора, прорязана от дълбоките долове на Рогачева река. Теренът тук е изключително стръмен, а под връх Козя стена се намира голяма отвесна скала с едно от най-богатите находища на еделвайс в Стара планина. Тук са често срещани мечката, благородния елен, дивата свиня, както и много видове птици. Горната част на резерват Козя стена представлява изключително живописно било, от което можем да се насладим на най- величествените гледки в Стара планина. В Козя стена” гнездят над 60 вида птици, от които в Червената книга на България са големият и малкият ястреб, осоядът, черният кълвач, гълъбът хралупар, уралската улулица. Намира се в м. Хайдук чешма. Представлява масивна триетажна сграда с капацитет 100 места с етажни санитарни възли и бани. Сградата е водоснабдена, електрифицирана от агрегат, отоплението е с печки на твърдо гориво. Разполага с туристическа кухня и столова.
Съседни туристически обекти:
- вр. Козя стена /1670м./ - 1.30ч.
- засл. Академик - 2.30ч.
- х. Хайдушка песен - 3.00ч.
- х. Дерменка - 4.40ч.
- х. Вежен - 5.00ч.
Пътеките са маркирани.
Изходни места:
1. Село Розино - 4.30ч.
2. Село Христо Даново - 4.00ч.
3. М. Беклемето - 2.00ч.
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter