Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Риломанастирска гора  

Hits: 7798
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Рилски регион
Риломанастирска гора
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Това е онази част от страната ни, където със закон са защитени различни представители на флората и фауната и където със сигурност ще се изпълните с гордост и благоговение пред омайно красивите гледки. В забързания ритъм на ежедневието, комерсиалното отношение към туризма и ограничените финансови възможности  не си даваме сметка с какво богатсво всъщност разполагаме и колко малко е нужно, за да се докоснем до него. Резерват Риломанастирска гора има площ 3676.5 хектара. Създаден е, за да се запазят първични горски екосистеми от иглолистни и смесени елово - букови гори, а също и находищата на редки, застрашени от изчезване видове и естествената среда на архитектурно - историческия резерват "Рилски манастир". Обявен е през 1986 г. и е видоизменен през 1992 година. В резервата са обхванати алпийската част и горските формации от двете страни на Манастирска река. Резерватьт "Риломанастирска гора" е разположен във височинния диапазон над 1000 метра и се характеризира с твърде специфични природни условия. Територията е изградена предимно от стари метаморфни и съвсем малко гранитоидни скали. За района на резервата са характерни и някои други растителни видове, защитени от закона или попадащи в Червената книга. Сред тях са рилската теменуга, рилското планинско подрумниче, рилският ревен, разперената светлика, ресничестият дебелец, българското омайниче, алпийската каменоломка,беладоната и други. Тук се намират едни от най- ценните в Европа и единствените в света масиви от цар борисова ела и рилски дъб. Съхранени са и най-старите в света, неповлияни от човешка дейност, гори от бяла мура. Твърде разнообразен е животинският свят. От земноводните се срещат дъждовникът, алпийският тритон , жабата дървесница и планинската водна жаба; от влечугите - живородният гущер, слепокът, смокът мишкар и други. Има десетки видове птици, включително някои грабливи и бозайници - най-вече дива коза. Намирайки се в непосредствена близост до един от най- значителните туристически обекти у нас - Рилски манастир, признат за част от световното културно наследство, резерватът "Риломанастирска гора" е подложен на силно антропогенно въздействие от страна на огромния туристически поток, особено през летните месеци.
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter