Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Природен парк Беласица  

Hits: 10060
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Пирински регион
Природен парк Беласица
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Природен парк Беласица обхваща землищата на селата Габрене, Скрът, Ключ, Яворница, Камена, Самуилово, Коларово, Беласица (известни като Подгория) и гр.Петрич, всички разположени на територията на Община Петрич, област Благоевград. Общата площ на парка е 117 324,318 дка. Като цяло планината Беласица е разположена между Рупелския пролом на изток до Костуринската седловина на запад, като дължината й е около 60 km. На територията на България са разположени около 30% от нейната площ. Природен парк Беласица се намира на територията на Община Петрич. Община Петрич е балканско и европейско кръстовище между две морета – разположена на 90 km от Солунското пристанище на Бяло море (където България има неутрален сектор за търговски обмен по Средиземно море) и на 380 km от пристанището Вльора в Албания на Адриатическо море.
В парка откривате вековни гори, съставени основно от обикновен бук и обикновен кестен, както и естествени чинарови местообитания, защитени и ендемични растителни и животински видове, като обикновен тис, бодливолистен джел, планински явор, карстова люцерна, албански крем, белогръб кълвач, черен кълвач и др., уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.
По билото на Беласица са разположени няколко планински прохода, най-важният от които е Демир капия (1686 м). - Разположен е на височина 1686 метра на гавното било, западно от първенеца връх Радомир и източно от връх Лозен. През седловината минава държавната граница между България и Гърция. До началото на 20 век през Демир капия е минавал кираджийски път, свъзващ Петричкото със Серското поле. От тук през 1014 година преминава обходния отряд на Никифор Ксифий, който нанася решителния удар в гръб на войските на цар Самуил по време на Беласишката битка. Местността е известна с факта, че на 19 октомври 1925 година тук започва известният в историята Петрички инцидент. По време на Студената война седловината е минирана от гръцка страна. През Възродителния процес тя е преименувана на Железни врата, но това име не придоби популярност сред местното население и туристите. Основен изходен пункт за изкачването на Демир капия е село Самуилово, от където започва маркирана туристическа пътека, по която за около 3 часа може да се стигне до седловината. От същото село до прохода води и 18 километров камионен път, който до местността Лопово е чакълиран.

 

Флората на Беласица е съставена от около 1200 растителни вида, което представлява приблизително 1/3 от флората на България. В българския участък на планината са установени 102 вида с високо консервационно значение, от които 24 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие, 25 са балкански ендемити, 2 - български, 38 вида са включени в Червената книга на България, а 29 са защитени от Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).Сред редките растителни видове тук са френска жълтица, планинско подрумиче, стоянова теменуга, дилянова мишовка и др. Голямо богатство на Беласица са широколистните гори и особено питомният кестен, който вирее изключително на север от главното било до към 900-1000 м. Кестените оформят горски пояс по планинския склон с дължина около 45 км. Те обикновено са смесени с гори от бук. Над тях е разположен буковият пояс, до около 1700 м. Дъбът също е разпространен в ниските части. Рядко се среща ела и бял бор. В субалпийския пояс на планината растът нискостеблена хвойна и боровинки. Има и множество пасища. Безгръбначната фауна е изключително богата на видове. Установени са 36 ендемитни, 44 редки и 3 реликтни вида. Беласица дава убежище и на множество гръбначни животни - 8 вида земноводни, 15 вида влечуги, 120 вида птици и над 50 вида бозайници.
Югозападно от Петрич на площ от 1312 хектара е разположен резерват Конгура в който са запазени естествени екосистеми от бук и питомен кестен.

Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter