Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Резерват Патлейна  

Hits: 10201
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Северен регион
Резерват Патлейна
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Защитената територия “Патлейна“ е обявена за природен резерват на 23.10.1948г. Поддържаният резерват “Патлейна” обхваща територия от 37,8 ха и се намира на 4 км южно от гр. В.Преслав на северния склон на Преславската планина в красива криволичеща долина и представлява ивица от едноименната местност, разположена на десния бряг на р. Тича. Обявен е за съхраняване и защита на гора - естествено находище на “див рожков”, вид терциерен реликт, включен в Червената книга на България и най-голямото в България естествено находище на див рожков. Дивият рожков е формирал две асоциации с ограничени площи: монодоминантна и габърово- рожкова асоциация. Монодоминантните асоциации са развити в по-ниските участъци. От останалите видове участие вземат обикновен габър, полски клен, сребриста липа, леска, обикновен дрян, кучешки дрян,черна калина, брадавичест чашкодрян. От лианоподобните е застъпен само обикновеният повет. От тревните видове се срещат шроколистна момкова сълза, двулист синчец. Съобществата на габърово-рожковата асоциация са разпространени в по- високите участъци на поддържания резерват. В състава на дървестния етаж доминират дивия рожков и келявия габър. По-рядко се срещат мекиш, космат дъб. На територията на поддържания резерват “Патлейна” и в непосредствена близост с територията му се намират няколко исторически паметника – останки от манастирска църква и занаятчийска работилница с пещи от времето на Първото българско царство, края на IХ и началото на Х век и средновековния манастир от Х век “Св.Пантелеймон”. Средновековният български манастир в резервата Патлейна се намира в близост и е част от Националният Археологически резерват Велики Преслав. В резервата се намира и пещерата Меча дупка и язовира Тича.
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter