Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Атанасовско езеро  

Hits: 11353
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Черноморски регион
Атанасовско езеро
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Атанасовското езеро е разположено северно от град Бургас. Езерото е крайбрежно и предлага голямо разнообразие на растителния и животинския свят. Немалък брой растения и животни, които се срещат в и в околността на езерото са защитени от Закона за защита на природата. В околността на същинското езеро се намират множество канали и блата, които се извеждат чрез изкуствени канали в морето. С тези канали се отводнява целия водосборен басейн, към който принадлежи Атанасовското езеро. Поради солеността на водата на езерото тук се произвежда сол. Началото на това производство е през 1906 г. Езерото е дълго близо 9 км и по средата е разделено от пясъчно-земна ивица, площта му е ок. 17 кв. км, ш. 4,3 км. Макс. дълб. 1 м, соленост от 20 до 27,5%. Северната част на езерото е свързана посредством канал с Черно море, а южната се използва изключително за добив на сол. По сухата ивица, която преминава през средата на езерото преминава път, който свързва градовете Варна и Бургас. Солеността на водата в езерото се повишава, заради връзката на езерото с Черно море. Годишно се произвеждат по 40000 тона морска сол. През 1980 г. северната половина от езерото е обявена за природен резерват, а южната за буферна зона към резервата. В езерото и неговите околности са установени над 230 вида висши растения. Характерни са видовете широколистен папур черноморска лавандула, морски пелин и други. 7 вида висши растения, които са представени в околността на Атанасовското езеро са включени в Червената книга на България. През лятото там гнездят 20 000 вида птици . Срещат се немалко бозайници: видра, дива котка, полевка и др. Среща се също етруската земеровка, която е най-малкият бозайник в света. От голямо значение е също видрата която е със статут на световно застрашена. С особено значение са Птиците. От особено значени за флората на езерото са птиците. Това е едно от най-богатите от орнитоложка гледна точка места в България. Тук на неголяма територия се наблюдават над 70% от всички птичи видове, които се срещат на територията на България. Установени са над 300 вида птици, от които 12 са обявени за застрашени от изчезване в планетарен мащаб. Сред тях са къдроглавият пеликан, малкият корморан, червеногушата гъска, белооката потапница и ливадният дърдавец. 17 вида птици, които гнездят на територията на Атанасовското езеро са включени в Червената книга на България: речна рибарка, средиземноморска чайка и други. Голямото разнообразие от птици, които могат да се наблюдават близо до Атанасовското езеро се дължи особено на миграционния път Виа, който минава през района. Най-голям брой птици могат да се видят тук по време на есенната миграция. Понтика
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter