Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Калиакра  

Hits: 9251
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Черноморски регион
Калиакра
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Резерват, разположен на нос Калиакра и околната акватория. Създаден е през 1960 г. и разширен – 1980 г. върху площ от 688 ха, за опазване на характерна степна растителност, обиталищата на белокорместия тюлен (тюлена – монах) и някои видове птици. Тюленът – монах живее единствено по черноморските брегове. Освен в тази част на страната това застрашено от изчезване животно се среща и в района на Маслен нос (на 5 км на североизточно от гр. Приморско). Нос Калиакра е на 2 км дълбоко вдаден навътре в морето, наподобяващ полуостров. Клифовият тип бряг предполага и отвесните скалисти брегове, чиято височина достига до 70 м. Има множество пещери, ниши, подмоли, подводни скали, които са резултат на силната абразия. Върху карбонатната основа на нос Калиакра се срещат ендемични растителни видове, като малката перуника, теснолистния божур, хибридния мак, коило, клинавчета и др. На територията на резервата има много исторически забележителности. На носа се е намирал тракийският град Тиризис, като крепостта продължава да съществува през византийския период и по време на средновековната българска държава Калиакра е една от първите защитени територии в България, обявен за природен резерват през 1941 г. Днес защитената зона обхваща сухоземна територия и акватория с обща площ 687,5 хектара. Калиакра е единствения резерват в България, включващ и защитена морска акватория. Природния резерват има уникална природа и е единственото място в България, където се срещат степни тревни съобщества (степта Калекайря). През 1981 г. в морските пещери под носа все още се среща тюленът- монах. Тук могат да се наблюдават делфини, аристотелеви корморани, скален кос, папуняк, дебелоклюна чучулига, черногърбо каменарче и други редки видове, общо 32 вида птици по платовидната част и още 12 по скалните корнизи. На север от Калиакра се намират две малки влажни зони - Болата и Тауклиман („Птичия залив“). Тук гнездят интересни водолюбиви птици - малък воден бик, малък гмурeц, патици. Неизмеримо богати са тези места по време на прелет, когато повече от 150 вида птици спират за почивка и хранене. Околните скални масиви са убежище на бухала, белоопашатия мишелов, застрашени от изчезване влечуги, включени в Червената книга на България
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter