Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Стенето  

Hits: 11614
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Старопланински регион
Стенето
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Куманица и Сухата река са едно от най-сигурните и в същото време най-важните български убежища за кафявата мечка - вид, унищожен в почти цяла Европа. НаличСтенето е обявено за резерват на 5 април 1979 година като преди това е воден като народен парк. През съществуването си резервата многократно е променял своите граници и в момента е един от най-големите резервати в национален парк Централен Балкан. Неговата площ е над 3500 хектара. Той обхваща цялото горно течение на река Черни Осъм. Мястото предлага възможност за изучаване на природата без върху нея да е оказано влиянието на човека. Поради изключителната му стойност за науката и културата и като място, предоставящо възможност за изучаване на естествените природни процеси, той е включен в програмата "Човек и биосфера" на UNESCO. Стенето е сред най-богатите пещерни райони. В местността Чаушов дол, се намират пропастните пещери - Малката яма - 232 метра, Борова дупка - 156, както и най-дълбоката българска пещера - Райчова дупка - 372 метра. Недалеч от тях е и пропастната Птича дупка, с уникален 65 отвес, който се разделя на две. На границата на разервата се намира скалния феномен Крали Маркова дупка. Той представлява внушителен каменен мост висок над 20 метра, чийто отвор рязко се откроява върху голото ланинско било. “Стенето” е всепризнатото птиче царство - броят на установените видове птици е по-голям отколкото във всички останали старопланински резервати. Освен неуморните кълвачи, совите и горските пойни птици, в "Стенето" са оцелели царският и малкият орел, соколът орко, уралската улулица. Непристъпните, естествено запазени каньони ието на видри в по-ниските части на резервата доказва високото качество и чистотата на реките. В резервата се срещат 97 защитени животински вида. Разнообразните условия и карстовият характер на каньона предопределят наличието на огромно разнообразие от растителни видове. В "Стенето" те са повече от хиляда. Много от тях са редки и застрашени от изчезване. Трудно е да се изброят всички, но между тях са тисът, казашката хвойна, бясното дърво, силиврякът. Особено интересни тук са съобществата на бука с лавровишнята, които са се съхранили тук още времената на Терциера. Освен това тук е може би и най-голямото находище на лавровишня в страната. Изключителното природно богатство на "Стенето" съжителства в може би най-запазената, почти недокосната от човешка ръка гора в България. Дивите, непристъпни каньони таят легенди за минало величие, за несметни богатства, за приказни съкровища. Най-голямото богатство на митичната златна река - Куманица са вековните буки, покрили около 80% от цялата територия на резервата. Оскъдните смесени гори от бук, ела, обикновен и воден габър внасят колорита в тази изумителна картина, обрамчена от тъмнозеления пояс на смърча. При всеки завой на буйната в горното си течение Куманица, пред смаяния поглед се разкриват нови, все по- зашеметяващи гледки - стометровите скални стени се редуват с шеметни тридесет- четиридесет метрови пропасти, в дъното на които шумят водопади. Особено впечатлява Хайдушкото игрило. Природата е изградила тук своя храм, а човек може само да поспре и да помисли за благословията, която ни е дадена, за щедрия подарък да имаме в земите си такова място!
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter